HET KURODAIYA GEWELDMANAGEMENT© PROGRAMMA

Geweldmanagement begint met een respectvolle conflicthantering

Respectvol conflicthantering leidt tot de-escalerend optreden. De-escalerend optreden leidt tot neutralisatie en uiteindelijk tot RESPECT.

Controle -> De-escalatie -> Fixatie -> Neutraliseren

Ervaren is Geloven!

K
GP, het KTEC Geweldmanagement Programma, is de professionele tak van het Kurodaiya Training & Education Center dat naast haar andere activiteiten op sport gebied, specialistische trainingen en opleiding verzorgen voor alle doelgroepen die te maken hebben met geweld en agressie.

T
echnieken in het KGP zijn gebaseerd op het biomechanisch proces in het menselijk lichaam die ervoor zorgt dat het lichaam continu in balans blijft. Het is geen mix van verschillende Martial art stijlen. Het systeem is gebaseerd op 1 handeling als reactie op 1 actiehandeling van een agressor. Door de juiste spieren aan te wenden voor de gewenste beweging, maak je minimaal gebruik van kracht, beweging en contact met de agressor om maximaal resultaat te krijgen. Het heel goed mogelijk om proportioneel binnen de wet te handelen op de acties van de agressor.

E
en belangrijk bijkomende effect van het Kurodaiya systeem is een rustigere (mentale en fysieke) communicatieve houding in conflict situaties, waardoor een agressor niet gestimuleerd wordt om agressiever te worden. Dit werkt de-escalerend en maakt het makkelijker om overzicht te houden en correct te handelen.

C
onfidentialiteit staat hoog in het vaandel bij KTEC. Wij hebben op maat gesneden programma's voor alle soorten professionals in de sector veiligheid, controle en bewaking. Onze programma's worden niet openbaar gemaakt voor anderen.

KTEC biedt trainingen en opleidingen op MBO niveau voor de Security Branche. Alle programma's zijn ontwikkeld binnen de filosofie van Kurodaiya: "Minimale krachtsinspanning met maximaal resultaat door doelgericht te werk te gaan ", er van uitgaand dat je geweld niet met geweld hoeft te bestrijden. Wij hanteren de slogan "Geweld eindigt waar respect begint" (© 1988).

Het Kurodaiya geweldmanagement is een zeer innovatief methode om met geweld en agressie op een (bijna) geweldloze manier om te gaan. Het geweld managen omvat alle aspecten waarmee je te maken krijgt in een conflict situatie. Van voorkomen tot neutralisatie.

Alle KTEC Geweldmanagement Programma's kunnen gezien worden als essentiële aanvulling op reeds bestaande opleidingen en trainingen voor professionals in de betreffende sectoren.

Onze missie:

Standaarden en kwaliteit verhogen voor politie- en beveiligerstraining en mensen met die in een publieke sector werkzaam zijn in veiligheid, weerbaarheid en geweldmanagement, waarbij De-escalerend optreden het hoofd doel is. (omgaan met agressie en geweld op een non agressieve, 100% proportionele manier).

Onze visie:

Medewerkers met een publieke taak, opleiden waarbij deze zonder geweld te gebruiken en zelf slachtoffer te worden, geweld en agressie kunnen managen en zo hun werk op een veiliger manier kunnen uitvoeren. Geweld managen door zelf geen geweld te gebruiken (en daarbij onnodig letsel voorkomend) is het thema in al onze programma's voor professionals waardoor het heel goed mogelijk is om binnen de wet te handelen bij conflictsituaties waarin agressie en geweld plaatsvinden. In het KGP worden realistische, zeer simpel, logisch, praktisch en effectief technieken dynamisch aangeleerd waardoor ze ook echt bruikbaar zijn in de praktijk om de-escalatie te bevorderen.

WATCH VIDEO CLIPS

Interview Rijnmond

erkend leerbedrijf

KTEC Activiteiten

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen