KTEC Geweldmanagement (KGP) kent diverse programma’s voor verschillende sectoren zoals:

(Zie¬†submenu’s)

Overheidsinstanties (Waaronder ook Politie, Justitie, en Strijdkrachten)

Gemeentelijke organisaties

Particuliere bedrijven

Medewerkers met een publieke taak ( Ziekenhuizen, OV personeel, gemeenteloketten, stadswachters, parkeerbeheer, etc.)

Scholen (Basis, Middelbare en Hogescholen)

De onderwerpen die behandeld worden zijn o.a.;

 • Wetskennis
 • Communicatieve vaardigheden
 • Sociale vaardigheden
 • Maatschappelijke vaardigheden
 • Conflicthantering (herkennen, er mee omgaan en voorkomen)
 • Houding, intonatie, woordgebruik, uitstraling
 • Assertiviteit
 • Omgaan met agressie en geweld
 • Omgaan met culturele diversiteit
 • Omgaan met multiculturele aspecten
 • Omgaan met lastige personen onder invloed van verslavende middelen.
 • Zelfverdedigingsvaardigheden toepassen binnen de proportionaliteit
 • Omgaan met wapens (stok als verdedigingsmiddel gebruiken)
 • Nieuwe inzichten in transport/handboei technieken
 • Voor militairen, politie en boa’s: Effectief gebruik maken van het door de overheid ter beschikking gestelde geweldspectrum.