KTEC Geweldmanagement (KGP) kent diverse programma’svoor verschillende sectoren zoals:

(Zie submenu’s)

Overheidsinstanties

Waaronder ook Politie, Justitie, en Strijdkrachten

Gemeentelijke organisaties

Particuliere bedrijven

Medewerkers met een publieke taak

Ziekenhuizen, OV personeel, gemeenteloketten, stadswachters, parkeerbeheer, etc.

Scholen

Basis, Middelbare en Hogescholen
De onderwerpen die behandeld worden zijn o.a.;

 • Wetskennis
 • Communicatieve vaardigheden
 • Sociale vaardigheden
 • Maatschappelijke vaardigheden
 • Conflicthantering (herkennen, er mee omgaan en voorkomen)
 • Houding, intonatie, woordgebruik, uitstraling
 • Assertiviteit
 • Omgaan met agessie en geweld
 • Omgaan met culturele diversiteit
 • Omgaan met multiculturele aspekten
 • Omgaan met lastige personen onder invloed van verslavende middelen.
 • Zelfverdedigingsvaardigheden toepassen binnnen de proportionaliteit
 • Omgaan met wapens (stok als verdedigingsmiddel gebruiken)
 • Nieuwe inzichten in transport boei technieken
 • Voor militairen, politie en boa’s: Effectief gebruik maken van het door de overheid ter beschikking gestelde geweldspectrum.