Scholen

Geweld en agressie tegen leraren en leerlingen op scholen

KTEC biedt speciale  programma′s voor zowel de Basis school als de Middelbare school, maar ook voor Hogescholen;

Voor leraren:

Ook op scholen is er sprake van geweld en agressie. Het KGP (= Kurodaiya Geweldmanagement Programma) voor leraren maakt het mogelijk voor leraren zich non-agressief te verdedigen tegen agressie door ouders of scholieren.

Respectvolle conflicthantering voor Middelbare School scholieren:

Het KTEC heeft uitgebreide programma’s voor kinderen van middelbare scholieren. In deze programma’s leren leerlingen om te gaan met conflict situaties en hoe ze die kunnen de-escaleren. Ook worden de leerlingen bewust gemaakt van hun rolpatroon en de invloed van anderen en groepen.

KGP anti pest programma:

Kinderen en jongeren die gepest worden kunnen hiervan negatieve gevolgen overhouden voor de rest van hun leven. Hun prestaties in het privé leven en op het werk lijden er onder. Ze ondervinden vaak later als volwassene problemen in het omgaan met collega’s, vrienden en hun partners.

Om dit leed te voorkomen is meer nodig dan alleen maar praten. In de praktijk is gebleken dat praten alleen niet helpt om een pester te doen stoppen met zijn pesterijen. Een pester simpelweg verbieden om te pesten lukt meestal niet, maar de gepeste wordt wel altijd verteld dat hij niet mag terug pesten of kordaat mag optreden tegen deze pester om zich veilig te voelen. Gepeste kinderen worden soms ronduit geterroriseerd door grotere, sterkere of oudere kinderen en groepen. Ze blijven hierdoor in een slachtofferrol zitten en weten niet hoe hieruit te komen.

Binnen het KGP pestprotocol doen we het anders. Wij leren de gepeste kinderen voor zichzelf op te komen. Niet door een grote mond op te zetten, maar door zijn of haar rechten aan te spreken, de regels in acht te nemen, zich te kunnen verweren en duidelijke grenzen te stellen. Het KGP biedt een praktische oplossing voor gepeste kinderen, waar direct resultaat mee geboekt kan worden zonder agressief te worden.

KGP omvat zowel verbale als fysieke technieken. De kinderen leren grenzen te stellen (weten wanneer je van verbaal naar fysiek moet overschakelen) en zich effectief tegen verschillende vormen van agressie en geweld te verdedigen en een pester af te schrikken.

Van Basis naar Veilig:

KTEC heeft een uniek zelfverdediging programma voor leerlingen van groep 8 en Middelbare school leerlingen die op de fiets en met het openbaar vervoer moeten reizen. In dit programma worden de leerlingen bewust gemaakt van de gevaren en de mogelijkheden om zich hiertegen te verdedigen. Ook zal er aandacht worden besteed aan het verdedigen met gebruik van je fiets. Onderdelen van het KGP voor kinderen kunnen ook apart gevolgd worden.

Onze training samengevat
Training voor leraren EN leerlingen
Naam training
Training voor leraren EN leerlingen
Aanbieder
KGP (KTEC Geweldmanagement Programma),
Schinkelse baan 1,2908 LE,Capelle aan den IJssel-Zuid Holland,,
Telephone No.06-55801701
Omschrijving
Hiervoor zijn speciale programma′s voor zowel de Basis school als de Middelbare school, maar ook voor Hogescholen. Tevens zijn er voor leraren en leerlingen aparte trainingsprogramma's